SpringAir specializes on the fragrances

Обонянието често се подценява, но не бива да бъде пренебрегвано. Една добре ароматизирана стая има силно въздействие върху начина, по който чувстваме, действаме и мислим, и така способства за промяна на настроението ни.
Доказано е, че уханието на приятен аромат има положително въздействие върху покупателното поведение. Например, музиката и цветовете влияят на слуха и зрението и затова се използват във всички търговски обекти за увеличаване на продажбите.
От друга страна, макар и пренебрегван в продължение на години, ароматът влияе положително на купувача, въздействайки върху неговото обоняние. Освен това, както дългогодишният ни опит показва, определени аромати могат да засилят желанието на клиента да купува и яде повече, дори и повече да релаксира.
Spring Air® акцентира върху действието на ароматите по отношение на дадена среда, и особено кои аромати влияят най-силно на клиентите в търговските обекти и във всички други области на човешкия живот. Най-новите изследвания, проучващи влиянието на ароматите върху поведението на индивида, доказват че такива аромати засягат пряко подсъзнанието на клиента, посредством събуждане на спомени, миризми и усещания. В резултат на гореизложеното, клиентът остава в тази среда по-дълго. В същото това време в него се създава чувство за доверие, сигурност и интимност.