SpringAir specializes on the fragrances

Čulo mirisa je često podcenjeno, ali se ne može prevideti. Prijatno aromatizovana prostorija ima jak efekat na način na koji se osećamo, način na koji postupamo i razmišljamo. Stoga, uzrokuje promenu našeg raspoloženja.
Danas je potvrđeno da miris prijatne arome ima pozitivan uticaj na naše ponašanje prilikom kupovine.
Danas je potvrđeno da miris prijatne arome ima pozitivan uticaj na naše ponašanje prilikom kupovine. Na primer, muzika i boje utiču na naša čula sluha i vida pa se stoga koriste u svim trgovinskim centrima sa ciljem pospešivanja prodaje. Sa druge strane, iako je zanemarivan godinama, miris pozitivno utiče na potrošača stimulacijom njegovog olfaktornog čula. Štaviše, kako je naše dugotrajno iskustvo pokazalo, specifični mirisi mogu podstaći potrebu potrošača da kupuje ili konzumira više ili čak da bude opušteniji.