Today - Scent Marketing

Today - Scent marketing
Във всеки момент от нашето ежедневие ние възприемаме различни нотки от различни есенции, много от които остават незабелязани, но независимо от това те изпълват нашето пространство. Единствено когато миризмата ни харесва, изостря вниманието ни, дразни или въздейства върху паметта ни, тогава си даваме сметка за нейното съществуване. Може би най-фрапиращата реакция към ароматите е плод на нашите спомени. Почти всеки от нас е изпитвал изблик на емоции след усещането на определен аромат. Представа за опечен хляб, нова кола и дори първа целувка, могат да бъдат извикани в съзнанието посредством един обикновен мирис. Можем да забравим нещата, които слушаме, ядем, чуваме, докосваме, но макар и без да осъзнаваме, никога не забравяме миризмите.
Ароматният маркетинг ни предоставя не само ароматно усещане, но също така осведоменост за бранда, продуктова интеграция и сензитивна ефективност, поведенчески промени и печеливши резултати. Този тип маркетинг въздейства върху всички усещания, имащи отношение към бранда.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Той използва сетивата, за да създаде емоционална връзка с клиентите. Опитът, базиран на един мулти-сензитивен бранд, поражда убеждения, чувства, мисли и мнения, създавайки по този начин брандов имидж в потребителското съзнание. Не само брандовият имидж, но също така клиентското доверие и свързаната с него висока степен на лоялност, допринасят за увеличаване ръста на продажбите.
Групата от маркетингови специалисти и високообразовани професионалисти, в това число и парфюмеристи, са нашият най-важен актив. Съчетавайки ноу-хау с модерни технологии, предлагаме истински ароматен маркетинг, който наричаме Omnia Scent Marketing.
За да създадем правилните приложения, е необходимо да изпълним следните изисквания: 1. Преди всичко да се установи начина, по който ароматите влияят на хората и тяхното поведение. 2. Селектиране на правилния набор от аромати, за да се достигне до крайното, единствено правилно решение. 3. поддържане на подходящите технологии и устройства, в съответствие с производствените нужди. 4. предлагане на професионално обслужване в световен мащаб от добре обучени технически екипи
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
отнема години, за да бъдат изпълнени всички тези условия и затова ние залагаме на подхода за диференциация при предлагането на Omnia Scent Marketing.