SpringAir specializes on the fragrances

Luktsinnehållet är ofta underskattat, men det kan inte förbises. Ett fint aromatiserat rum har en stark inverkan på hur vi känner, hur vi agerar och hur vi tänker. Det skapar en positiv förändring i vårt humör.
Det är bevisat att en doft av fin arom har en positiv effekt på våra köpbeteenden. Till exempel påverkar musik, färger, hörsel, känsla och syn så att de används i alla kommersiella butiker för att öka försäljningen.
Å andra sidan, även om det saknades i åratal, påverkas en kund positivt genom att det påverkar hens luktsinne. Dessutom, som vår långsiktiga erfarenhet har visat, kan specifika dofter öka kundens behov av att köpa, äta eller för att koppla av mer.
Spring Air® specialiserar sig på doftens effekter i förhållande till specifika områden och särskilt vilka dofter som har de bästa effekterna för kommersiella butiker och alla andra områden. De senaste undersökningarna, som studerade effekten av dofter på människans humör, har visat att sådana dofter påverkar en kunds undermedvetna direkt genom att väcka minnet, dofter och känslor.