Certifications

Certifications Företaget tillämpar ledningskvalitetssystem och är certifierat av den tyska TÜV-institutionens internationella kvalitetscertifiering ISO 9001: 2015. Internationellt och nationellt erkännande bekräftar vår lojalitet inom vår sektor. Vi har etablerats som ett ledande företag inom luftfräschare och desinfektionsmedel. Vi behåller alltid och fortsätter att behålla våra mål och löften till våra kunder. Kvalitet och tillfredsställelse är viktigt för oss. Vi anser dessa certifieringar som våra belöningar.
Medlem av den grekiska franchiseföreningen
Medlem i ISSA International Sanitary Association Connection
Medlem i grekiska Aerosol Limited Companies Association
Medlem i International Fragrance Association
EN ISO 9001:2015