Aero Diffusion Technology SV

Aero Diffusion Technology
Kärnan i Aero Diffusion Technology®-genombrott är inte bara att det är ett unikt kalldiffusionssystem utan även användandet av små droppar och förmågan att producera dem med konsekventa storlekar och kontrollerbara mängder från både vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga vätskor. Framgången och kraften i Aero Diffusion Technology® är storleken på dess droppar som skapas genom kalldiffusionssystem. Vi kan med stolthet understryka att vi erbjuder de minsta dropparna på marknaden vilket ger dofterna möjlighet att stanna kvar längre i utrymmet och täcka större områden.

För att hantera lukt och skapa en behaglig atmosfär är det inte längre nödvändigt att fylla ett utrymme med stora koncentrationer av doft och miljövänliga VOC (flyktiga organiska föreningar).

Aero Diffusion Technology® representerar ett genuint genombrott i användningen av vätskor för luftbehandlingsapplikationer, inklusive luktborttagning, omgivande doft, toaletthygien och aromaterapi.