Today - Scent Marketing

Marketing Mirisa u Današnje Vreme
Svakog dana i noći u toku našeg života osećamo različite mirisne note različitih esencija, od kojih mnoge prolaze neprimećene, ali su prisutne. Samo kada neka esencija ugađa, zadovoljava, ukazuje na opasnost, iritira ili stimuliše memoriju mi se zaustavljamo da bi obratili pažnju.
čitaj još
Možda je najupečatljivija reakcija na mirise u domenu memorije i sećanja. Skoro svako je iskusio nalet emocija nakon susreta sa određenim mirisom. Slike pečenog hleba, novog automobila, ili čak prvog poljupca, mogu se prizvati u sećanje samo određenim mirisom. U stanju smo zaboraviti ono što slušamo, što jedeno, čujemo, dodirujemo ali, čak iako to ne razmatramo i nismo svesni, nikada ne zaboravljamo miris.
Marketing Mirisa ne obezbeđuje samo osećaj za miris već i svest o brendu, integraciji proizvoda i efektivnost čula, promena u ponašanju i profitabilne rezultate. Ovaj vid marketinga povlađuje svim čulima u odnosu na brend.
čitaj još
Koristi čula da se poveže sa potrošačima na emocionalnom nivou. Doživljaj brenda na višesenzorskom nivou generiše određena verovanja, osećanja, misli i razmišljanja, kreirajući na taj način imidž brenda u umu potrošača. Ne samo kroz imidž brenda već i kroz lojalnost potrošača, u skladu sa velikom privrženošću, može biti dostignut porast prodaje. Za prave uspešne rezultate, obaveza je strogo povezana sa vašim partnerom, ukoliko ste u stanju da odmerite adekvatno nanošenje.
Naše najveće preimućstvo predstavlja grupa eksperata u marketingu i visokoobrazovani tim profesionalaca, uključujući parfimere. U kombinaciji sa umešnošću i tehnologijama, nudimo pravi “marketing mirisa”, koji ekskluzivno nazivamo “Omnia Scent Marketing”.
U cilju stvaranja odgovarajućih aplikacija, neophodni su sledeći uslovi: 1. Prvenstveno saznanje kako mirisi utiču na ljude i njihovo ponašanje. 2. Posedovanje zbirke mirisa za proizvodnju finalnih jedinstvenih rešenja. 3. Očuvanje različitih adekvatnih vrsta tehnologija i uređaja u skladu sa potrebama. 4. Pružanje profesionalnih usluga na globalnom nivou od strane dobro obučenih tehničkih timova.
čitaj još
Potrebne su godine kombinovanja svih ovih uslova i zahteva, tako da se zbog toga izdvajamo i nudimo “Omnia Scent Marketing”.