Today - Scent Marketing

Today - Scent marketing
Každý den našeho života vnímáme různé vůně, vyzvedáváme tóny různých esencí, z nichž mnohé jsou bez povšimnutí, ale existují. Pouze když se esence zalíbí, spustí varovný signál; dráždí nebo vyzve paměť, aby skočila do minulosti, a výsledkem je, že ji přestaneme brát na vědomí. Snad nejvýraznější reakce vůní je v oblasti vzpomínek. Téměř každý zažil vlnu emocí po setkání s určitou vůní.
Čti více
Vzpomínka na právě upečený chleba, nové auto nebo dokonce první polibek může být připomenuta pouhou vůní. Jsme schopni zapomenout na věci, které posloucháme, jíme, cítíme, nebo se dotýkáme, ale i když si to necheme připusit, nikdy nezapomínáme na odéry nebo vůně z našich zkušeností.
Scent Marketing poskytuje nejen pocit vůně, ale i povědomí o značce, integraci produktu a efektivitu smyslů, změny chování a ziskové výsledky. Tento typ marketingu oslovuje všechny smysly ve vztahu ke značce.
Čti více
Smysly používáme k emočnímu styku se zákazníky. Multisenzorická zkušenost se značkou vyvolává určité přesvědčení, pocity, myšlenky, názory a vytváří tak v mysli spotřebitele image značky. Nejen image značky, ale také loajalita zákazníků a díky tomu lze snadněji dosáhnout zvýšení prodeje. Pro dosažení úspěchu a výsledků je partner, který pro vás vybere správnou vůně, stejně důležitý jako správný výběr aplikací a metod difúze.
Naší silnou stránkou je skupina marketingových odborníků a tým profesionálů, včetně parfumérů. V kombinaci s know-how a technologiemi nabízíme skutečný „olfaktorický marketing“, který nazýváme „Omnia Scent Marketing“.
Pro vytvoření správných aplikací, které poskytují výsledky na nejvyšší úrovni jsou nezbytné následující požadavky: 1.vědět především, jak vůně ovlivňují lidi a jejich chování; 2.mít důležitou sbírku vůní pro výrobu jedinečných konečných řešení; 3.mít odpovídající technologie a různá zařízení podle potřeb šíření; 4.nabízet profesionální služby na globální úrovni, poskytované týmy dobře vyškolených techniků.
Čti více
Vytvoření kombinace všech těchto požadavků trvá roky, a proto se odlišujeme a nabízíme Omnia Scent Marketing.