Scent Logo

Logo Mirisa
Svim trgovcima je blizak concept loga, vizuelne prezentacije jednog brenda. Mnogi veliki brendovi su toliko prepoznatljivi da izlaganje njima na bilo koji način, čak i kada su neprimećeni, utiče na naše raspoloženje. Zato je za ove velike kompanije sa njihovim pozamašnim budžetima za marketing prilično lako i jednostavno da svoj logo i identitet brenda izlože ogromnom broju ljudi. Kao rezultat, obezbeđena je stoprocentna izloženost brenda najvećem delu sveta.
Ali šta je sa malim i srednjim kompanijama? Prosečna osoba je izložena uticaju i do 5000 reklama dnevno.
Na koji način je moguće osigurati da se potrošači sećaju vašeg brenda u ovakvoj situaciji? Iznenađujući odgovor glasi: kroz čulo mirisa. Čulo mirisa je jedino od naših pet čula koje je direktno povezano sa delom mozga koji obrađuje emocije, sećanja i povezano učenje.
Zapravo, 100 puta je verovatnije da ćete zapamtiti i sećati se nečega što ste pomirisali nego nečeg što ste videli, konzumirali, čuli ili dodirnuli. Upečatljivi mirisi se razvijaju kao deo komunikacije brenda u polju marketinga mirisa, sa primarnom funkcijom kreiranja jedinstvene emocionalne veze sa potrošačem.
Potrebno je razmisliti o ugledu vašeg brenda: Da li je vaš brend pouzdan i verodostojan ili je inovativan i zabavan? Da li je vaš brend ležeran ili moćan?
Takođe treba promotriti i ciljno tržište: Da li su to mladi, sredovečni ili stariji? Prevashodno muškarci ili žene? Kupci potreba ili luksuza?
čitaj još
Ove karakteristike mogu uspešno biti povezane sa različitim elementima mirisa u svrhu kreiranja parfema ili mirisnog iskustva koji oslikava i predstavlja karakteristike vašeg brenda. Jednom kada kreirate miris koji vas personifikuje, takođe poznat i kao brendirani miris ali ga mi nazivamo Scent Logo® (Logo Mirisa), to postaje posebno osmišljen i prilagođen miris koji oslikava jedinstvene karakteristike brenda. Na sličan način kao i grafički logo, logo mirisa se koristi svuda gde je brend prisutan.
Nakon konstantnog izlaganja logu, potrošači snažno povezuju miris sa brendom. Ljudi su bombardovani sa u proseku od 5000 marketinških poruka dnevno, a miris je glavna stvar koja se izdvaja. Miris stvara moćan emocionalni odgovor i može osnažiti identitet brenda kao i lojalnost kupaca.
Kako je stvoren Scent Logo® (Logo Mirisa)? Kreiranje mirisa koji vas obeležava i personifikuje je višestepena kreacija, evaluacija i proces donošenja odluka. Bilo koji brend koji je u potrazi za koristi od marketinga mirisa i teži da ima sopstveni mirisni logo mora osigurati: a) Postupanje po metodama Omnia Scent Marketing-a b) Korišćenje odgovarajućih tehnoloških uređaja
čitaj još
Proces kreiranja mirisa koji vas obeležava i personifikuje, takozvanog mirisnog potpisa, započinje aktivnom analizom radi izučavanja i potpunog sagledavanja istorije brenda ili kompanije, filozofije, vizije, karakteristika prostora, i štaviše, načina na koji brend želi da prenese sam miris. U cilju određivanja ‘idealnog mirisa’ brenda, tražimo od kompanija da sprovedu kreativan kratak rezime ostvarujući to Upitnikom Marketinga Mirisa. Svi mirisi imaju različite psihološke efekte na ljudski um. Na primer, lavanda umiruje, dok nana stimuliše. Stoga brendovi moraju tačno odrediti šta žele da postigu sa mirisom koji žele da šire u svojim prodajnim objektima ili prostorima kao i da odrede šta tačno žele da miris govori o njima i kako da ih predstavlja. Posmatrajući ciljnu grupu određenog brenda, tematsku boju, vrednosti, identitet i pozicioniranost na tržištu, naši eksperti rade u cilju osmišljavanja mirisa koji odgovara i uvećava poruku brenda dok u isto vreme osiguravaju da miris sadrži psihološke komponente koji su neophodni da bi uticali na potrošače na positivan način svaki put kada posete namirisanu prostoriju ili prodajni objekat.
Idealan miris onda postaje poznat i prepoznavan kao Mirisni Logo kompanije, koji predstavlja osnovni, prepoznatljivi, odnosno brendirani miris, koji je na jednak način prepoznatljiv potrošačima kao i vizuelni logo i slogan.
Kako se primenjuje Mirisni Logo? Spring Air® uvek u težnji ka dizajnu i razvoju inovativnih proizvoda koji će naglasiti svaki savremeni radni proctor, vam predstavlja najnovije tehnologije iz oblasti i kompletna rešenja svih vrsta i sredstava aromatizacije.
čitaj još
Implementacijom projekta Mirisnog Loga, ‘Scent Logo®‘, kao i stvaranjem posvećenog mirisa, ekskluzivno osmišljenog za brend, dostižemo: 1. Opštu svest o brendu 2. Identifikaciju mirisa sa jedinstvenošću brenda i izvanrednu povezanost sa potrošačem, kreirajući lojalne kupce i jaku vezu i poverenje.
Ovi efekti Marketinga Mirisa u srži brenda, stvaraju jedinstvenu emocionalnu povezanost sa svakim potrošačem i kroz korišćenje jedinstvenih proizvoda, spona postaje sve čvršća.