Scent Logo

Scent Logo
Všichni, kdo se zabývají obchodem jsou obeznámeni s konceptem loga, tj. vizuální reprezentací značky. Mnoho velkých značek je tak ikonických, že jejich vidění na okamžik, i když nejsou jasně zobrazeny ovlivňuje naše chování. Pro tyto velké společnosti s důležitými marketingovými rozpočty je poměrně snadné oslovit velké množství lidí s jejich logem, což vytváří a upevňuje identitu značky. Výsledkem je, že znalost jejich značky na trhu se blíží 100% v každé části světa.
Ale co malé a střední podniky? Průměrný člověk je vystaven až 5 000 reklam denně.
Jak lze získat pozornost zákazníků, aby si i s tímto chaosem vzpomněli na vaši značku? Překvapivá odpověď je prostřednictvím čichu. Čich je jediný z pěti smyslů, který je přímo spojen s částí mozku, který hýbe emocemi, aktivuje paměť a je spojen s učením.
Pravděpodobnost zapamatování si něčeho co cítíte je ve skutečnosti 100krát pravděpodobnější, než něčeho, co můžete vidět, jíst, slyšet nebo se dotknout. Olfaktorické společnosti jsou vyvíjeny jako nedílná součást komunikace značky v oblasti čichového marketingu, s primární funkcí vytvoření jedinečného emocionálního pouta se zákazníkem.
Přemýšlíme o osobnosti vaší značky: Je vaše značka spolehlivá a důvěryhodná nebo dobrodužná a nespoutaná? Je vaše značka známkou relaxace nebo má sílu nabíjet?
Myslíme také na cílový trh: Zaměřujete se na mladé, střední nebo starší lidi? Většinou muže nebo ženy? Průměrná nebo luxusní hodnota?
Čti více
Tyto vlastnosti lze úspěšně kombinovat s různými vonnými prvky a vytvořit parfém, který zosobňuje všechny vlastnosti značky. Po vytvoření „parfému značky“, kterému říkáme Scent Logo®, budete vědět, že se jedná o vlastní, parsonalizovanou vůni, která ztělesňuje specifické vlastnosti. Více než grafické logo, bude využiváno Scent Logo® a to všude tam, kde bude značka přítomna.
Po opakovaném vnímání loga si zákazníci nepochybně spojí logo s vůní a dojde k vytvoření silnější identity značky. Lidé jsou zahlcováni průměrně 5 000 marketingovými zprávami denně a vůně je velkým rozlišitelem. Nos vytváří silnou emoční reakci a může zvýšit identitu značky, stejně jako loajalitu zákazníků.
Jak se rodí Olfaktorické Logo®? Šití parfému na zakázku je proces vytváření a hodnocení ve více fázích. Pro každou značku usilující o úspěch v čichové sféře, která chce mít své Scent Logo® je nutné zajistit, aby existovaly dvě podmínky: a) ‘Možnost použití metod Omnia scent marketingu; b) Využití nejmodernějších technologických zařízení k jeho šíření.
Čti více
Proces vytváření olfaktorické značky začíná analytickým setkáním, ve kterém se zúčastněné subjekty snaží přednést hlavní body předchozího života značky: její historii, filozofii, vizi společnosti, která ji vystihuje; je také nutné prozkoumat vlastnosti prostoru a času, se kterými chce značka komunikovat navenek prostřednictvím svého nového parfému. Abychom určili ideální scent logo, žádáme společnosti, aby provedly krátký a kreativní čichový marketingový dotazník. Vůně mají na lidskou mysl několik psychologických účinků. Například levandule uvolňuje, zatímco máta stimuluje činnost. Je proto nutné přesně určit, čeho chtějí vůní dosáhnout vedení společnosti. Je nutné pochopit, jaká je základní myšlenka šíření vůně v prostorech nebo ve výstavních plochách značky, a přesně určit, co musí samotný parfém komunikovat o společnosti, která je jeho duší. Když se podíváme na zákazníky naší olfaktorické značky, zkoumáme její zaměření, barvu, hodnoty, identitu a postavení na trhu, vždy se snažíme najít něco, co dokončí poselství značky a zároveň zajistí, že vůně obsahuje psychologické složky, které jsou nezbytné k zajištění pozitivního a správného ovlivnění spotřebitelů při každé návštěvě obchodu.
Ideální vůně se pak stává známým a uznávaným firemním scent logem a společnost plně dosáhla svého cíle. Grafické logo, slogan, značka a parfém jsou stejně rozpoznatelné.
Jak aplikovat vonné logo? SPRING AIR® se vždy zaměřuje na design a vývoj inovativních produktů, které zlepšují profesionální prostředí, představuje vám nejnovější technologie v oblasti aromatizace prostředí.
Čti více
Pro aplikaci olfaktorického loga vytváříme a navrhujeme specializované systémy pro šíření personalizovaných vůní, formulované podle specifikací zákazníka ve vztahu k jeho vlastní značce. Dosahujeme: 1. povědomí o značce prezentované veřejnosti; 2. identifikace vůně s jedinečností značky; 3. významného propojení mezi značkou a spotřebiteli, vytváření věrných fanoušků, silného a důvěryhodného vztahu.
Účinky olfaktorické značky nebo loga vytvářejí jedinečný emocionální vztah u každého jednotlivého spotřebitele a díky použití jedinečných produktů je vazba ještě silnější.