Certifications

Сертификати Компанията прилага системи за управление на качеството, и е сертифицирана с Международен сертификат за качество ISO 9001:2015 от германската институция TÜV. Националното и международно признание е гаранция за нашата лоялност в сектора. Утвърдили сме се като водеща компания в областта на освежителите на въздух и дезинфектантите. Винаги сме се придържали и продължаваме да се придържаме към нашите цели и обещанията към клиенти. Качеството и удовлетворението са важни за нас. За нас тези сертификати са равностойни на награди.
Член на Гръцката асоциация по франчайзинг
Член на Международната асоциация за санитарни доставки ISSA
Член на Гръцката аерозолна асоциация с ограничена отговорност
Член на Международната асоциация по ароматите
EN ISO 9001:2015