Certifications

Сертификати Компанията прилага системи за управление на качеството, и е сертифицирана с Международен сертификат за качество ISO 9001:2008 от германската институция TÜV. Националното и международно признание е гаранция за нашата лоялност в сектора. Утвърдили сме се като водеща компания в областта на освежителите на въздух и дезинфектантите. Винаги сме се придържали и продължаваме да се придържаме към нашите цели и обещанията към клиенти. Качеството и удовлетворението са важни за нас. За нас тези сертификати са равностойни на награди.
Член на Гръцката асоциация по франчайзинг
Сертификат за качество от TUV NORD
Член на Международната асоциация за санитарни доставки ISSA
Член на Гръцката аерозолна асоциация с ограничена отговорност
Член на Международната асоциация по ароматите
EN ISO 9001:2008
EN ISO 22716:2007